Flytteråd og ansvar under flytning

 • Flytteråd

  Alle ejendele pakkes i kasser, når blot disse kan lukkes. Der skal dog ikke pakkes mere end max. 20 kg i hver kasse. Pak hellere i 2 kasser end i 1, som ikke kan løftes.

  o Såfremt ikke andet er aftalt, beder vi Dem venligst demontere alle møbler hvor dette kræves for at disse
  kan flyttes. De bedes ligeledes afmontere elektriske artikler og nedtage gardiner/lamper m.m. Skruer
  og nøgler opbevares på et samlet sted.

  o Når De pakker bøger, sæt da et lag opretstående bøger i bunden og læg derefter f.eks. puder, linned eller lignende på toppen.

  o Malerier pakkes i flyttekasser så vidt muligt, enkelte åbne flyttekasser accepteres.

  o Tallerkener, fade m.m. pakkes i kasser med papir både i bunden af kassen og rundt om effekterne.
  Tallerkener og fade stilles på højkant i kassen.

  o EDB, stereoanlæg mm skal pakkes i flyttekasser, hvis muligt.

  o Alle planter sættes i kasser. Hvis der skulle være enkelte kasser med planter, som ikke kan lukkes,
  accepteres dette. Transport af planter sker dog på eget ansvar.

  o Smykker, bankbøger og personlige papirer pakkes særskilt og medbringes af Dem selv til Deres nye bopæl.

  o Alt hvad der skal være tilgængeligt umiddelbart ved flytning/ankomst, såsom toiletartikler, lagener, tøj, madvarer etc bør pakkes separat.

  o Ting, som er brandfarlige, giftige, eksplosive, ætsende eller lign. må ikke medtages.

  o Kolonialvarer, rengøringsmidler m.m., som ikke falder ind under ovennævnte kategori, pakkes i plastposer, inden de pakkes i kasserne.

Ting, der ikke må sendes til opbevaring:

1.Madvarer 2.Levende blomster 3.Husdyr
 • Ved indbo, der skal til opbevaring hos os, gælder ovenstående selvfølgelig også.

  Alle ejendele pakkes i kasser, når blot disse kan lukkes. Der skal dog ikke pakkes mere end max. 20 kg i hver kasse. Pak hellere i 2 kasser end i 1, som ikke kan løftes. Under opbevaring hos os, vil Deres indbo blive opbevaret i vore opvarmede, tyverisikrede lokaler på vort lager :

  Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund
   De bedes snarest, efter indflytning på vort lager, underrette Deres forsikringsselskab om flytning af indboforsikring.

  HUSK, AT DE UNDER OPBEVARING, IKKE HAR DERES INDBO LIGE VED HÅNDEN,
  DERFOR BØR DE SORTERE GRUNDIGT!

  De bedes venligst have alt pakket og adskilt til den aftalte flyttetid.

 • Ved indbo, der skal til opbevaring hos os, gælder ovenstående selvfølgelig også.

  Ansvar under flytning

  Flytteforretningen FREDERIKSHOLM A/S ansvar begrænses således:

  Skader på det transporterede gods erstattes maximalt med:

   pr. hele læs med max. Kr. 900.000

  pr. kolli max kr. 40.000

   malerier, kunstgenstande, antikviteter og lignende med max kr. 40.000,- pr. genstand

  Summerne kan forhøjes mod betaling.
  De nærmere vilkår aftales med Flytteforretningen FREDERIKSHOLM A/S inden flytningens begyndelse.

  Flytteforretningen FREDERIKSHOLM A/S påtager sig ikke ansvar for skader på:

  Uforsvarlig/mangelfuld emballeret gods

  Gods, som kunden selv hjælper med at læsse/aflæsse.

    Gods, der er modtaget med forbehold på grund af skade.

  Rede penge, checks, værdipapirer og lignende.

   edb-udstyr, køleskabe, frysere, fjernsyn, radioer og lignende, med mindre der konstateres synlig skade. Ikke synlige skader er dog dækket i det omfang Flytteforretningen FREDERIKSHOLM A/S erkender at være skadevolder.

  Vin, tobak og spiritus i forbindelse med private flytninger.

  Gods, som kunden selv har pakket ned i kasser.

  På pakning af indbo, som Flytteforretningen FREDERIKSHOLM A/S pakker ned, men som kunden selv pakker ud.

  Al flytning af billeder med glas erstattes kun, hvis original emballage er anvendt.

  Gods, der af en eller anden grund ved sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved håndtering, transport og opbevaring.

  Synlige skader skal påtales ved modtagelsen. I øvrigt skal erstatningskrav være rejst skriftligt overfor Flytteforretningen FREDERIKSHOLM A/S inden 7 dage.

  Transport udføres i henhold til Flytteforretningen FREDERIKSHOLM A/S almindelige betingelser.

 • Flytteforretningen FREDERIKSHOLM

  Herstedøstervej 25 – 2620 Albertslund
  tel: +45 40 17 33 33

  cvr: 26100763

  e-mail: jj@Frederiksholm.dk

  www.Frederiksholm.dk

FLYTNINGERHVERV
PAKNING
Opbevaring
dødsbo
 • OBS !

  Flyttekassen skal samles korrekt – jf. samleanvisningen, der er trykt på kassen.
  Mærkater skal påklæbes på flyttekassens endeside, buk et hjørne før påsætning.
  Bemærk, at det er kun mærkater udleveret af FREDERIKSHOLM A/S,
  der må benyttes.  Efter brug bedes De selv aftage mærkater.
  Vi gør opmærksom på, at der ikke må skrives på kasserne