flytteråd

 • De 12 flyttebud

  1  Alle ejendele pakkes i kasser, når blot disse kan lukkes. Der skal dog ikke pakkes mere end max. 20 kg i hver kasse. Pak hellere i 2 kasser end i 1, som ikke kan løftes.

  2   Såfremt ikke andet er aftalt, beder vi Dem venligst demontere alle møbler hvor dette kræves for at disse kan flyttes. De bedes ligeledes afmontere elektriske artikler og nedtage gardiner/lamper m.m. Skruer og nøgler opbevares på et samlet sted.

  3  Når De pakker bøger, sæt da et lag opretstående bøger i bunden og læg derefter f.eks. puder, linned eller lignende på toppen.

  4  Malerier pakkes i flyttekasser så vidt muligt, enkelte åbne flyttekasser accepteres.

  5  Tallerkener, fade m.m. pakkes i kasser med papir både i bunden af kassen og rundt om effekterne. Tallerkener og fade stilles på højkant i kassen.

  6  EDB, stereoanlæg mm skal pakkes i flyttekasser, hvis muligt.

  7  Alle planter sættes i kasser. Hvis der skulle være enkelte kasser med planter, som ikke kan lukkes, accepteres dette. Transport af planter sker dog på eget ansvar.

  8  Smykker, bankbøger og personlige papirer pakkes særskilt og medbringes af Dem selv til Deres nye bopæl.

  9  Alt hvad der skal være tilgængeligt umiddelbart ved flytning/ankomst, såsom toiletartikler, lagner, tøj, madvarer etc bør pakkes separat.

  10  Ting, som er brandfarlige, giftige, eksplosive, ætsende eller lign. må ikke medtages.

  11  Kolonialvarer, rengøringsmidler m.m., som ikke falder ind under ovennævnte kategori, pakkes i plastposer inden de pakkes i kasserne.

  12  Tøj og sengelinned kan pakkes i sorte affaldssække.

  De bedes venligst have alt pakket og adskilt til den aftalte flyttetid.


DMF_LOG0Vi følger betingelser iht. DMF

 • Flytteforretningen FREDERIKSHOLM

  Hersteøstervej 25 – 2620 Albertslund. tlf. +45
  cvr: 26100763
  e-mail: jj@Frederiksholm.dk
  www.Frederiksholm.dk

FLYTNINGERHVERV
PAKNING
Opbevaring
dødsbo
 • OBS !

  Flyttekassen skal samles korrekt – jf. samleanvisningen, der er trykt på kassen.

  Mærkater skal påklæbes på flyttekassens endeside, buk et hjørne før påsætning.

  Bemærk, at det er kun mærkater udleveret af FREDERIKSHOLM A/S,

  der må benyttes.  Efter brug bedes De selv aftage mærkater.

  Vi gør opmærksom på, at der ikke må skrives på kasserne